نماسازی و سطح زیر کار ( آماده سازی سطح زیر کار برای نماسازی )

نماسازی و سطح زیر کار : بسته به نمایی که قرار است استفاده شود سطح زیر کار باید قبل از احداث نما ، بند کشی ، کرم بندی ، شمشه گیری ، خراشیده یا آجدار شود و یا در صورت نیاز توری سیمی و یا توری مرغی نصب شود و سطح آن هموار و شاید هم ناهموار شود (برای اتصال بهتر نما و سطح زیر کار ) ، تمیز کردن و پاک کردن سطح زیرین از هر گونه الودگی مثل لکه ها ، اضافه ها و باقی مانده مصالح ، دوده ها و گرد و خاک و غیره امری کاملا ضروریست .

در صورت وجود خرابی و نقصان در سطح زیر کار باید آسیب دیدگی های آن به طور کامل بر طرف شود و بعد کار نماسازی روی آن صورت گیرد زیرا در غیر این صورت این خرابی ها به مرور زمان به نما هم منتقل شده و باعث آسیب دیدگی آن می شود .

برخی از عملکرد های نما و عوامل موثر در نماسازی عبارت اند از :

 • نما و حفاظت
 • نما به عنوان رابط
 • نما به عنوان یک معرف
 • نمای هر ساختمان به عنوان عنصری از نمای مجموعه شهری
 • زیبایی نما
 • نمای ساختمان و شرایط محیطی
 • قیمت تمام شده نما
 • سرعت اجرای نما

 

نما و حفاظت

نماسازی و سطح زیر کار : ابتدای ترین و حتی از لحاظ قدمت اولین وظیفه ای که نما عهده دار گردید ، حفاظت بود .

انسان ها برای حفاظت از عوامل جوی و اقلیمی ، برای خود فضایی را به نام خانه ایجاد کردند .

عدم وجود منفذ در ساختمان گرچه جلوی باد ، باران ، گرما و سرما را می گرفت ، ولی ساختمان را از نور و تهویه لازم محروم می کرد .

هر چه نیاز به این مواهب زیادتر شد ،نیاز به ایجاد روزنه در دیواره ساختمان افزایش یافته و در نتیجه نیاز به پوسته دیگری به نام نما جهت حفاظت بیشتر ، به وجود آمد . یکی از موارد نگه داری نمای ساختمان پیچ و رولپلاک کردن نما و پیچ و رولپلاک سنگ نما می باشد .

نمای ساختمان به عنوان یک محافظ باید مشخصه های فنی زیر را داشته باشد :

عایق بودن نسبت به سرما ، گرما

نماسازی و سطح زیر کار : مصالح مختلف ساختمانی ضریب انتقال حرارت و ظرفیت گرمایی ویژه مختلفی دارند و در نتیجه عملکرد حرارتی متفاوتی خواهند داشت .

یک سیستمم نمای موفق ، نمایی است که زیبایی و بهره وری انرژی را با هم داشته باشد .

داشتن نمایی که عملکرد حرارتی خوبی داشته باشد مستیما مصرف انرژی را تحت تاثیر قرار می دهد لذا در نمای ساختمان ، استفاده از مصالحی که ضریب انتقال حرارتی کمتری دارند ، باید مورد توجه قرار گیرد.

عایق بودن نسبت به صوت

نماسازی و سطح زیر کار : نمای ساختمان می تواند به عنوان یک عایق صوتی ایده آل و مناسب عمل کند .

توجه به این ویژگی به خصوص برای ساختمان هایی که در شهر های بزرگ صنعتی و تجاری و یا در کنار مسیر گذر اصلی واقع شده اند از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .

 • مقاومت در برابر زلزله
 • مقاومت در برابر ضربه
 • مقاومت در برابر یخ زدگی
 • مقاومت در برابر آتش سوزی
 • مقاومت در برابر ریزش
 • انعطاف پذیر بودن در اجرای نما
 • سبک بودن
 • قابل اجرا بودن در ساختمان های مرتفع

 

توضیح دیگر عوامل موثر در نما سازی را در مقاله ی بعدی ایران ارتفاع مطالعه بفرمایید .