نمای ساختمان چیست؟

نمای ساختمان یکی از اجزاء بسیار مهم ساختمان است .

در سال های اخیر پس از مطرح شدن دوباره اهمیت فضا های عمومی و ارزش زندگی شهری ، نما اهمیت دوباره ای یافته است .

با نما ساختمان زیبا در عمل درون ساختمان را از بیرون و فضای خصوصی را از فضای عمومی جدا می کند و

نما حاکی از موقعیت فرهنگی  سازندگان ساختمان است و نشانگر میزان نظم طرح ساختمان ، امکانات و ذوق تزیین و خانه آرایی طراح و مالک است .

یک نما به مثابه معرفی وضعیت ساکنان ساختمان در بین عموم است .

نمای ساختمان در واقع صورت ساختمان و به بهترین بیان حالتی است که فرد طراح یا مالک از خود در برابر بیرون دارد .

نما های داخل ساختمان بیشتر جنبه خصوصی دارند ، لیکن  نماهایی که به سمت کوچه و بافت شهر باز می شوند ، جنبه عمومی تر دارند .

بنابراین وجوه پشت و جلوی ساختمان از یک طرف دارای نمود اجتماعی و از طرف دیگر نمود مشخص ساکنان خود است .

بنابراین نمای هر ساختمان باید هم با فضای عمومی همبستگی داشته باشد و هم بتواند حجم داخلی ساختمان را بیان نماید .

نمای هر ساختمان موثر  در مجموعه شهری است که در ان حضور دارد و این تاثیر را در بدنه خیابان خا یا میدان ها که در آن قرار گرفته است می گذارد .

اگر به نمای ساختمان واحدی ، بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمان ها فکر شود ، همگونی نمای شهری در کلیت از بین می رود .

تناقض بین جنبه شهری و بیان فردی نما در صورتی می تواند از بین رود که ساختمان جزیی از شهر در نظر گرفته شود و ارتباطات ان با محیط اطراف چند جانبه باشد .

نمای رو به کوچه و خیابان  باید تابع عوامل همبستگی بین نماهای اطراف باشد .

اما در عین حال بر اساس ترکیبی از اجرا مختلف بر حسب عملکرد ، ابعاد و مصالحشان شخصیت خاص خود رادارد .

نما در واقع یک سطح صاف و تخت نیست بلکه آن سطح انتقالی بین فضای داخل و خارج است که با عقب نشستگی و پیش آمدگی ، تراس و غیره با فضای داخل مسکن ارتباط پیدا می کند .

برای اینکه نمای ساختمان حریم خصوصی ساکنان خود را حفظ کند باید نسبت به وسیله تناسب خوب پنجره ها ، باز شوهای در ، سایبان و محدوده سقف ها ، سازه عمودی و افقی ، مصالح ، رنگ ، عناصر تزیینی و غیره باشد .

پنجره ها همواره در دیوار ، سطوح باز و بسته ، تیره و روشن ، صاف و ناهموار را به وجود می آورند .

به علت تکرار دوره ای پنجره ها ، در ساختمان های چند طبقه ، نظم کاملی به چشم می خورد .

جداسازی عناصر افقی و عمودی تاثیر کلی در نما دارد .

تناسبات عناصر ساختمان لازم است با کل ابعاد ساختمان مطابقت داشته باشد .

برای مثال در ساختمان های کوتاه عریض ، ابعاد عرضی غالب خواهد بود .

در ساختمان های بلند عناصر باریک برتری خود را نشان می دهند .

در و پنجره و نعل درگاه ها تاثیر خاصی در نما می گذارند.

ناودان ها ، سایه بان ها ، پیش آمدگی های سقف و بالکن ها ایجاد سایه های خاصی بر روی نما می کنند .

تفاوت سطح ها باید در نما مشخص باشد .

برای مثال بین طبقه همکف ، سایر طبقات و طبقه انتهایی باید یک تفاوت اساسی وجود داشته باشد  .

ترکیب کلی نما ساختمان در واقع نظم در این تفاوت ها است .

عناصر اصلی نما مثل پنجره ، در ، سطوح و محدوده پایانی سقف و غیره در شکل ، رنگ و مصالح شان با یکدیگر اختلاف دارند .

این عناصر معناهای متفاوتی دارند .

مثلا نمی توان بالا و پایین پنجره و در را با هم هم ردیف کرد .

اگر ارتفاع این بازشو ها یکسان نباشد می توان از ضرایب مشترک و یا رنگ های یکسان استفاده نمود .

نسبت های هندسی نقش تعیین کننده ای در هماهنگ سازی ظاهری نما دارند .

می توان پنجره ها را در گروه های کوچکتر ترکیب شده که شکل مشخصی را ایجاد می کنند دسته بندی کرد .

نما ها می توانند از نظر مصالح با یکدیگر متفاوت باشند .

مصالح نما در رنگ ، شکل ، زبری و خشنی نما تاثیر می گذارد .

مصالح بومی نشان می دهد که نما مربوط به چه منطقه ای است .

ترکیب پنجره ها ، ایوان ها ف در ها و به طور کلی بازشو ها ، همچنین بافت و جنس نما و کمپوزسیون آن در هر عصر متفاوت است و در عین حال در یک تداوم شهری تغییر می کند .

طراح می تواند نما را به عالی ترین حد ترکیب معماری برساند و یا ان را تا حد یک سطح بدون طراحی و فکر رها کند .

در اعصار مختلف بازشو ها به شکل مشابهی در سطح نما قرار می گیرند و تنوع در قرار گیری آنها تابع عوامل داخلی چون بزرگی ساختمان ، عریض بودن آن و ِیا عوامل اقلیمی چون جهت قرار گیری و محل قرارگیری است .

در پهنای دیوار نما تعبیه پنجره دو جداره ، آفتاب شکن ، سایبان و غیره نقش تنظیم کننده شرایط آب و هوایی فضاهای داخلی را خواهد داشت .

در دیوار های باریک معاصر این عمل با جلو و عقب آمدن ساختمان انجام می شود .

یکی از عوامل ضروری در هویت نما تعیین محدوده نما است .

در واقع هر یک از نما ها در شهر نشانه وضعیت اقتصادی و اجتماعی سازنده و نحوه تفکر و نگرش او به مسایل مختل است .

این اجزا در صورت رعایت مسایلی که پیش از این نیز به آن پرداخته شد میتوانند با یکدیگر نقاط اشتراک جالبی داشته باشند که نمی توان وجود آن ها را نفی کرد .

اگر نمای ساختمان شما از زیبایی خارج شده و دچار تخریب و یا الودگی شده هست می توانید با پیچ و رولپلاک کردن برای جلوگیری از تخریب بیشتر و ریزش نمای سنگ و هم چنین با شستشو نما آلودگی و کثیفی را برطرف کنید .

با ما همراه باشید در ایران ارتفاع