درز انقطاع و درز انبساط

درز انقطاع نما : موارد کاربرد درز انبساط

درز انبساط در سازه ها در مورد زیر به کار برده می شود :

  1. برای جلوگیری از خرابی های ناشی از انبساط و انقباض ساختمان بر اثر تغییر درجه حرارت
  2. جلوگیری از انتقال بار ساختمان قدیمی مجاور به ساختمانی که جدید احداث شده است .
  3. برای جدا کردن ساختمانی هایی که از چند بلوک تشکیل یافته است .

فاصله درز انبساط

حداقل فاصله درز انبساط به نوع ساختمان ، تعداد طبقات ، مصالح مصرفی و همچنین آب و هوای محل احداث بستگی دارد .

در کلیه ساختمان های فلزی که طول آن ها بیش ۵۰ متر است باید در طول ساختمان درز انبساط پیش بینی شود که در ساختمان های فلزی بدون پوشش محافظ حداکثر طول درز انبساط ۵۰ متر و در ساختمان های فلزی با پوشش محافظ حداکثر طول درز انبساط ۱۰۰ متر می باشد .

فاصله درز انبساط باید با مصالحی که در انبساط ساختمان تولید مشکل نمی کند پر شود لذا این فاصله باید با مواد ارتجاعی پر شود و از پر کردن این فاصله با ملات و مصالح نباتی خودداری شود . در صورت وجود درز انبساط در محل ستون باید در محل درز انبساط دو ستون به طور مجزا و نزدیک به هم ساخته شود .

همچنین برای آنکه آب باران در پشت بام از طریق درز انبساط وارد ساختمان نشود لازم است بام در قسمت درز انبساط با دیتیل مخصوصی اجرا شود .

لازم به ذکر است که وجود درز انبساط زمین هایی که به دلیل تفاوت در مشخصات آن ها و همچنین تفاوت در سطح اب زیر زمینی مناطق وسیع اختلاف نشست دارند باعث ترک نخوردن و عدم خرابی ساختمان های و سازه های بزرگ می شود .

درز انقطاع

درز انقطاع نما در ساختمان های با ارتفاع بیش از ۴ طبقه یا بیش از ۱۲ متر برای جلوگیری از خسارت ناشی از برخورد و ساختمان مجاور هم و یا کاهش خرابی ساختمان های مجاور هم در اثر اعمال نیروهای جانبی اقدام به ایجاد درز انقطاع در فصل مشترک دو ساختمان مجاور با حداقل عرض ۱٫۱۰۰ ارتفاع ساختمان از روی شالوده می باشد فاصله درز انقطاع را می توان با موادی که در هنگام اعمال نیرو های جانبی به اسانی خرد می شوند پر کرد .

برای گرفتن خدمات مورد نظر جهت شستشو نما، درز انقطاع ، پیچ و رولپلاک و غیره می توان از ساین ایران ارتفاع کمک و مشاوره گرفت .